🌻Không gì hạnh phúc bằng việc mang bầu cùng lúc với cô bạn thân 2 triệu năm của mình ❤️

❤️ Khi mang bầu, người phụ nữ thường trở nên nhạy cảm hơn vậy nên có người bạn tâm giao để chia sẻ, được lắng nghe, thấu hiểu thì còn gì bằng ah?

❤️ Lại còn tha hồ diện những set đồ #tone_sur_tone xinh ngây ngất cùng nhau dạo phố nữa chứ👍🏻

Clip BST: https://www.youtube.com/watch?v=OeDAEVC3Ius&t=4s

QS5A0036 copy

QS5A0049 copy

QS5A0080 copy

QS5A0083 copy

QS5A0088 copy

QS5A0113 copy

QS5A0153 copy

QS5A0164 copy

QS5A0178 copy

QS5A0181 copy

QS5A0192 copy

QS5A0202 copy

QS5A0209 copy

QS5A0216 copy

QS5A0231 copy

QS5A0236 copy

QS5A0239 copy

QS5A0247 copy

QS5A0256 copy

QS5A0262 copy

QS5A0283 copy

QS5A0299 copy

QS5A0309 copy

QS5A0313 copy

QS5A0319 copy

QS5A0356 copy

QS5A0382 copy

QS5A0388 copy

QS5A0394 copy

QS5A0407 copy

QS5A0408 copy

QS5A0411 copy

QS5A0448 copy

QS5A0456 copy

QS5A0459 copy

QS5A0461 copy

QS5A0481 copy

QS5A0493 copy

QS5A0500 copy

QS5A0513 copy

QS5A0515 copy

QS5A0525 copy

QS5A0529 copy

QS5A0531 copy

QS5A0538 copy

QS5A0568 copy

QS5A0575 copy

QS5A0601

QS5A0629 copy

QS5A0639 copy

QS5A0645 copy

QS5A0653 copy